Disco Radio

Disco Radio - Zawsze w rytmie!

Teraz gramy:

 

Zaprasza

Disco Radio

kontakt@discoradio.net

Kontakt

Interesuje Cię DAB+? Szukasz skutecznej reklamy?
Świetnie trafiłeś! Zadzwoń do nas!

Monika Handzlik
+48 664 438 818
monika@reklamadab.pl

Słuchasz nas i chcesz nam coś powiedzieć?
Masz pytania? Bądźmy w kontakcie!
Napisz do nas: kontakt@discoradio.net

Ostatnio zagraliśmy:
Regulamin konkursu Radiowy Kod Dostępu - Praga
 1. Organizatorem konkursu „RADIOWY KOD DOSTĘPU” jest Biuro Podróży „TĘCZA” B. Dąbrowska, J. Handzlik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 22c/6, 43-300 Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Wykonawcą konkursu jest Radio DISCO Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała (zwane dalej „Wykonawcą).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024 roku i trwa do 10 maja 2024 roku
 3. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na weekendowy, zorganizowany wyjazd do Pragi z Biurem Podróży „TĘCZA”, które jest również fundatorem nagród. Szczegółowy opis wszystkich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program zwiedzania i ubezpieczenie zawarte są w programie wyjazdu /załącznik nr 1 do regulaminu/. Laureat może odebrać Voucher w Biurze Podróży Tęcza na ul. Cechowej 6 w Bielsku-Białej od najbliższego dnia roboczego po wygraniu konkursu lub może złożyć deklarację, o której jest mowa w pkt 7 bez wcześniejszego odbierania Vouchera.
 4. Wyjazd odbywa się w dniach od 24 do 26 maja 2024 roku.
 5. Laureat, zdobywca vouchera nie ma możliwości przełożenia wyjazdu na inny termin, bądź wykorzystania vouchera na inną usługę Organizatora.
 6. Możliwość zrealizowania vouchera w określonym wyżej terminie ma tylko i wyłącznie laureat, który uczestniczył bezpośrednio w radiowym rozwiązaniu konkursu wraz ze wskazaną przez siebie osobą towarzysząca. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 7. Posiadacz vouchera ma 4 dni robocze, licząc od momentu wygranej, na zadeklarowanie konkretnej osoby towarzyszącej. Laureat może również zadeklarować, że w wyjeździe będzie uczestniczył sam. Deklaracje należy złożyć pisemnie w Biurze Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 w Bielsku Białej w godzinach pracy biura. W przypadku braku deklaracji w w.w. terminie voucher traci ważność. Laureat ma możliwość odpłatnego zabrania trzeciej osoby, jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 8. W udokumentowanym przypadku losowym dotyczącym osoby towarzyszącej, Laureat ma możliwość wskazania innej osoby towarzyszącej, która będzie uczestnikiem wyjazdu, niepóźniej niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku jakiejkolwiek losowej niedyspozycji samego Laureata voucher również nie może być przekazany innej osobie. W takim przypadku traci ważność i moc.
 9. Przebieg konkursu w cyklu tygodniowym:
  a) w każdym kalendarzowym tygodniu (od 8 kwietnia) Wykonawca wyłania jednego laureata,
  b) aby zdobyć voucher i zostać Laureatem konkursu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: praga@radiodisco.pl, w treści wpisać:
  - czterocyfrowy RADIOWY KOD DOSTĘPU,
  - krótkie uzasadnienie odpowiadające na pytanie: „Dlaczego to Ty powinieneś wybrać się na weekendowy wyjazd do Pragi wraz z osobą towarzyszącą”
  - numer kontaktowy,
  - miejscowość,
  c) dany „RADIOWY KOD DOSTĘPU” jest podawany na antenie Radia DISCO w czterech częściach:
  - w każdy poniedziałek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje pierwszą cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdy wtorek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje drugą cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdą środę między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje trzecią cyfrę danego „RADIOWEGO DOSTĘPU”,
  - w każdy czwartek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje czwartą (ostatnią) cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - od czwartku, od momentu ogłoszenia czwartej, ostatniej cyfry RADIOWEGO KODU DOSTĘPU Organizator przyjmuje konkursowe zgłoszenia mailowe. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod wyżej wskazany numer telefonu Wykonawcy i poda prawidłowy „RADIOWY KOD DOSTĘPU” otrzymuje imienny voucher na weekendowy wyjazd do Pragi, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
  - w każdą piątek między godziną 10:00 a 16:00, Organizator dokonuje komisyjnego wyłonienia laureata podejmując kontakt telefoniczny z wytypowaną osobą biorąca udział w konkursie,
  - po odebraniu telefonu do Organizatora, wytypowany uczestnik musi podać podczas finałowego wejścia antenowego czterocyfrowy RADIOWY KOD DOSTĘPU,
  - po wskazaniu poprawnego kodu uczestnik konkursu staje się laureatem i otrzymuje imienny voucher na weekendowy wyjazd do Pragi, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
  - Organizator podejmuje jedną próbę kontaktu z wytypowanym uczestnikiem konkursu, w przypadku nieodebrania telefonu przez autora zgłoszenia konkursowego, Organizator podejmuje próbę kontaktu z kolejnymi w kolejności osobami, których zgłoszenia zostały wyróżnione komisyjnie. Organizator podejmuje próbę kontaktu z maksymalnie 3 osobami, jeśli 3 osoba nie odbierze, nagroda nie zostaje wręczona. W przypadku braku prawidłowych zgłoszeń nagroda nie zostanie wręczona.
 10. Swoim uczestnictwem w konkursie Laureat automatycznie deklaruje własną dyspozycje czasową w okresie trwania wyjazdu.
 11. Laureat jest zobligowany do załatwienia formalności związanych z wyjazdem z Organizatorem konkursu, nie później niż do 5 dni roboczych od wygraniu vouchera. W tym celu z każdym Laureatem zostanie nawiązany kontakt telefoniczny.
 12. Dana osoba, dana rodzina, grupa z jednego miejsca zamieszkania (adres domowy) może zostać ogłoszona Laureatem tylko raz. Osoby, rodziny które wygrały voucher w RADIU DISCO, nie mogą brać udziału w tym samym konkursie, którego Wykonawcą jest Radio Mega, Radio NUTA, Radio BIELSKO i Radio EXPRESS FM.
 13. Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 14. Laureatem może stać się osoba, która nie została zwycięzcą lub uczestnikiem wyjazdu w ramach Radiowego Kodu Dostępu, Wakacyjnego Kodu Dostępu i Świątecznego Kodu Dostępu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który odbywał się w innych stacjach radiowych. Okres dwunastomiesięcznej karencji dla Laureatów rozpoczyna się od daty rozpoczęcia wyjazdu, w którym uczestniczą.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu przez osoby wygrywające konkurs, nagroda o której mowa w punkcie 3 zostanie anulowana.
 16. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
Disco Radio DAB+